Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Visas knygas galite užsisakyti elektroniniame bibliotekos kataloge

Apie sutaikinimo sakramentą vaikams. Bruno Ferrero, Anna Peiretti

apie sutaikinimo skaramentKnyga „Apie Susitaikinimo sakramentą vaikams“ taps nepamainoma pagalbininke vaikams, besiruošiantiems pirmajai Komunijai, taip pat besimokantiems apie išpažinties reikšmę ir prasmę bei visiems norintiems pažinti Dievą.
Susitaikinimo sakramentas turbūt vienas sudėtingiausių žmogaus ir Dievo santykio pavyzdžių. Jis reikalauja didelio sąmoningumo ir nuoširdumo. Kur kas lengviau tai daryti vaikams, kurie dar nemoka meluoti sau, turi mažiau tuščio pasididžiavimo ir nepagrįstų baimių.
Susitaikymas yra asmeniškas susitikimas su Dievu ir jo gailestingumo patyrimas. Tai nuodėmių naštos nusimetimas, išsivadavimas iš kaltės.
Knygoje „Apie Susitaikinimo sakramentą vaikams“ mažieji ras paprastų ir įdomių pasakojimų, istorijų, iliustruotų mielais piešiniais. Viskas tam, kad būtų lengviau suprasti, kas yra susitaikinimas. Knyga kalba vaikams apie atleidimą ir Dievo meilę žmonėms, kuri neturi ribų: jis atleidžia visiems, kurie pas jį sugrįžta atvira širdimi. Viena svarbiausių knygos „Apie Susitaikinimo sakramentą vaikams“ pamokų – jei Dievas gali atleisti mums, vadinasi ir mes turime išmokti atleisti vieni kitiems.
Mums visiems dažnai pritrūksta gilesnio suvokimo apie šį sakramentą. Daugiausia dėmesio jam skiriama rengiant vaiką pirmajai Komunijai, tačiau tuo viskas nesibaigia. Vaikui svarbu ne tik pasirengti pirmajai išpažinčiai, bet ir suprasti, kad atleidimo ir Dievo gailestingumo paslapčių jis turės mokytis visą gyvenimą.
Vaikystė, brendimas, jaunystė, suaugusiojo gyvenimas – kiekvienas etapas keičia patį žmogų, jo pasaulėžiūrą, gyvenimo aplinkybes, mąstymą ir, žinoma, tikėjimą. Todėl labai svarbu, kad kiekvienoje naujoje situacijoje galėtume iš naujo pažvelgti ir į Susitaikinimo sakramentą, jo teikiamas malones ir su juo ateinančias pareigas. Knygoje „Apie Susitaikinimo sakramentą vaikams“ iš tiesų kalbama mažiausiems, tačiau joje užkoduota mintis, kad susitaikymas su Dievu yra nuolatinis, gyvas, kintantis procesas – kaip ir pats augantis ir besikeičiantis žmogus.