Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Apie skaitytojo pažymėjimą

  • Norint naudotis bibliotekos paslaugomis, reikia įsigyti skaitytojo pažymėjimą.
  • Moksleiviai privalo įsigyti nuolatinį vieningą skaitytojo pažymėjimą, kuris kainuoja 0,30 euro. Pažymėjimas išduodamas bibliotekos registratūroje, pateikus asmens dokumentą (moksleivio pažymėjimą, gimimo liudijimą, pasą ar kt.), užpildžius registracijos kortelę ir sumokėjus vienkartinį mokestį.
  • Skaitytojo pažymėjimai išduodami tik asmenims, neskolingiems bibliotekai knygų ar kitų dokumentų.
  • Praradus pažymėjimą, reikia informuoti apie tai biblioteką, sumokėti pažymėjimo pakeitimo mokestį (1,16 eurų) ir 0,30 euro mokestį už naują pažymėjimą.
  • Draudžiama vienu metu turėti kelis pažymėjimus, naudotis svetimu ar sugadintu pažymėjimu.

taisykles1

Išsamiau