Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Jaunųjų literatų konkurso „Kai plunksna prabyla“ 2018 dalyvių kūriniai

Mano Tėvynė
Lietuvoj gimiau, užaugau.
Čia Tėvynė mylima.
Čia paukšteliai čiulba, gieda
Man pažįstamas dainas.

Čia gerų žmonių šalis.
Čia laukai, miškai žaliuoja.
Ir žaliuos jie amžinai!
Mano čia šalis gimtoji!

Dominyka Stuknytė, 3b klasė
Svalios progimnazija
Mokytoja Vilma Armonienė

 Pelytė Mikė

Netoli giraitės gyveno pelytė vardu Mikė. Ji mėgo rytais išlįsti iš savo urvelio ir stebėti kaip kyla saulė ir žadina gamtą.
Vieną ankstų ryta stebėdama kylančią saulę ji išgirdo žolėje keistą garsą. Tai buvo mažas paukštelis. Jis buvo labai išsigandęs. Jo mamos niekur nesimatė. Jis buvo vienas. Jo namai buvo medyje. Kad padėtų paukšteliui Mikei reikėjo pagalbos. Ji nutarė paprašyti voverytės Rudnosytės kuri gyveno medžio drevėje.
Mikė pribėgusi prie medžio pradėjo kviesti voverę:
– Rudnosyte, Rudnosyte!
– Kas nutiko? – klausia voverytė.
– Reikia paukšteliui padėti! – sako Mikė.
Rudnosytė nulipo žemyn, užsikėlė paukštelį sau ant nugarėlės ir nunešė į lizdelį.

Ema Misiūnaitė, 3 klasė
Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės gimnazija
Pušaloto pradinio ugdymo skyrius
Mokytoja Vaida Ogintienė

Skaityti daugiau...