Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Įsigiję skaitytojo pažymėjimą jūs galite:

 • Imti knygas iš abonemento į namus. Vienu metu iš vaikų erdvės abonemento galite paimti 5 knygas. Spaudinius privalote grąžinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo išdavimo dienos.Skaitytojui pageidaujant, grąžinimo terminas gali būti pratęstas dar 1 mėnesį. Pavėlavus grąžinti spaudinius, biblioteka turi teisę imti iš skolininkų delspinigius (0,01 euro už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui).
 • Imti į namus iš skaityklos periodinius leidinius. Vienu metu galima paimti 5 leidinius 1 mėnesiui. Einamųjų metų leidiniai į namus neišduodami.
 • Naudotis vietoje vaikų erdvės skaitykloje esančia informacine ir kitokia literatūra.
 • Naudotis internetu ir taikomosiomis kompiuterinėmis programomis.
 • Klausytis muzikinių ir literatūrinių įrašų.
 • Dalyvauti rengiamuose konkursuose, knygų pristatymuose, parodose, žaidimų popietėse, lėlių teatro spektakliuose, edukacinėse programose, susitikimuose su rašytojais, dailininkais, aktoriais, naudotis vieša interneto prieiga galite ir be skaitytojo pažymėjimo!

Visi bibliotekos paslaugų vartotojai privalo:

 • Laiku grąžinti pasiskolintus spaudinius.
 • Nelaužyti bibliotekos baldų, įrangos ir žaislų, nekeisti fonde esančios knygų sustatymo tvarkos,neišnešti spaudinių be darbuotojo žinios.
 • Saugoti knygas ir kitus spaudinius, nebraukyti, neplėšyti ir nelankstyti lapų, nepurvinti. Už sugadintą invantorių ar spaudinį materialiai atsako juos sugadinęs vartotojas.
 • Paltus, striukes, apsiaustus, krepšius ir kuprines palikti rūbinėje.
 • Bibliotekoje nevalgyti, nešiukšlinti, nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, neišjungus garso.

taisykles1

Išsamiau