Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

1. Vaikų erdvės interneto skaitykloje esantys kompiuteriai skirti naudotis internetu (elektroninėmis paslaugomis, socialiniais tinklais, virtualiais pokalbiais, žaidimais, informacijos paieška ir t.t.), ieškoti informacijos Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, Bibliotekos elektroniniame kataloge, mokytis kompiuterinio raštingumo, dirbti su kompiuteriuose įdiegtomis taikomosiomis programomis.
2. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis taisyklėmis.
3. Lankytojas, norintis pasinaudoti vaikų erdvės interneto skaityklos kompiuteriu pirmą kartą , turi kreiptis į darbuotoją. Jeigu turi, parodyti skaitytojo pažymėjimą. Darbuotojas padeda prisiregistruoti prie Vartotojų registracijos ir statistikos sistemos.
4. Darbuotojas nurodo laisvą darbo vietą ir skiria laiko limitą. Kompiuteriu galima naudotis 1 valandą per dieną; esant laisvam kompiuteriui, darbo laikas gali būti pratęstas iki 2 valandų, po valandos darant 15 min. pertrauką.
5. Darbo Microsoft Offise programomis laikas neribojamas, išskyrus nepilnamečius, kuriems darbo laikas ribojamas iki 2 valandų.
6. Vartotojai prie kompiuterių dirba po vieną, darbuotojo nurodytoje vietoje, kurios be darbuotojo leidimo keisti negalima. Baigę darbą, vartotojai turi uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.
7. Vartotojas gali užsisakyti vietą darbui kompiuteriu iš anksto. Pateikęs užsakymą vartotojas gali vėluoti ne daugiau kaip 5 min. Praėjus nustatytam laikui, užsakyta vieta perleidžiama kitam vartotojui.
8. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius su belaidžio interneto įranga, gali nemokamai naudotis belaidžiu internetu.
9. Vartotojams draudžiama prisijungti ir naršyti pornografinėse, smurtinėse, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančiose, nelegaliai veikiančiose interneto svetainėse bei terminaluose.
10. Be leidimo vartotojui draudžiama instaliuoti į kompiuterius, bandyti atsineštas arba atsisiųstas programas, keisti įdiegtos programinės įrangos ir kompiuterinės technikos nustatymus (parametrus), keisti kompiuterinių tinklų slaptažodžius arba kitaip kenkti kompiuterinių sistemų darbui.
11. Vartotojas negali naudotis kompiuteriu be darbuotojo leidimo, naudotis svetimu prisijungimo vardu, savavališkai įjungti/išjungti kompiuterį, skaitykloje naudotis mobiliojo ryšio telefonais.
12. Vartotojams, pažeidusiems šias taisykles ar bent kartą įspėtiems dėl netinkamo elgesio, laikinai apribojama teisė naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais. Sąmoningai pakenkęs kompiuterių, kompiuterinių tinklų arba serverio darbui, sugadinęs programinę arba sisteminę įrangą, vartotojas už savo veiksmus atsako ir padarytus nuostolius atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

taisykles