Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Delspinigiai už laiku negrąžintus dokumentus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-680 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos nuostatais ir Naudojimosi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka taisyklėmis Iš skaitytojų, kurie laiku negrąžina dokumentų, pasiskolintų į namus iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos padalinių imamas 0,01 euro mokestis (delspinigiai) už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam dokumentui.

Delspinigiai neimami iš vartotojų, pažeidusių dokumentų grąžinimo tvarką, bet pateikusių termino praleidimo pateisinimo dokumentą.

 Delspinigiai pradėadami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus dokumentų grąžinimo terminui.