Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

knygos Naujos knygos knygos  

Gaudyk naujieną

gaudyk naujiena

ŠVĘSKIME SKAITYMĄ!

iqkaiq6387

BALANDŽIO 2-OJI - TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
2016 METŲ ŠVENTĖS RĖMĖJAS - IBBY BRAZILIJOS SKYRIIUS.
KREIPIMĄSI Į PASAULIO SKAITYTOJUS PARAŠĖ LUCIANA SANDORI,
PLAKATO AUTORIUS - DAILININKAS, RAŠYTOJAS ZIRALDO,
taigi, BUVO KARTĄ...

Buvo kartą tokia... Princesė? Ne. Buvo kartą tokia biblioteka. Ir buvo tokia mergaitė, vardu Luiza, kuri pirmą kartą užsuko į tą biblioteką. Ji lėtai ėjo tempdama paskui save didžiulę kuprinę su ratukais. Ir dairėsi aplinkui viskuo stebėdamasi: knygų prigrūstos lentynų lentynos, stalai, kėdės, spalvingos pagalvėlės, o ant sienų – piešiniai ir plakatai...
– Aš atsinešiau savo nuotraukėlę, – droviai kreipėsi mergaitė į bibliotekininkę.
– Nuostabu, Luiza! Tuoj padarysiu tau skaitytojo pažymėjimą. O tu tuo tarpu išsirink knygą. Vieną knygą, kurią galėsi neštis namo, gerai?
– Tik vieną? – nusivylusi paklausė Luiza.
Staiga suskambo telefonas ir bibliotekininkė paliko mergaitę su labai sunkia užduotimi – išsirinkti vieną vienintelę knygą iš visos tos knygų jūros lentynose. Luiza pasistatė kuprinę ir ieškojo, ieškojo, kol galiausiai surado mėgstamą knygą – Snieguolė. Kietais viršeliais ir gražiai iliustruotą. Su knyga rankoje, kita ranka tempdama kuprinę jau buvo beišeinanti, kai staiga kažkas kepštelėjo jai per petį. Apstulbusi mergaitė vos neišgriuvo: tai buvo ne kas kitas, o Batuotas katinas su savo knyga rankose, tiksliau pasakius, letenose!
– Sveika gyva! Kaip laikaisi? – pagarbiai paklausė katinas. – Luiza, negi tu dar ne viską žinai apie princesę, aprašytą šioje pasakoje? Imk mano knygą – Batuotas katinas, – ji kur kas linksmesnė!
Sutrikusi, išpūstomis iš nuostabos akimis, Luiza nesumojo, ką atsakyti.
– Kas atsitiko? Gal katinas tau liežuvį nukando? – pajuokavo jis.
– Ar jūs tikrai esate Batuotas katinas?
– Žinoma! Kaip mane gyvą matai! Neškis šią knygą namo ir sužinosi viską ir apie mane, ir apie markizą de Karabasą!
Suglumusi mergaitė tik pritariamai linktelėjo galvą.
Batuotas katinas stebuklingai nėrė atgal į savo knygą, bet kai Luiza jau buvo beeinanti toliau, kažkas vėl patapšnojo jai per petį. O toji kažkas – „balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, o plaukučiai juodi kaip juodmedis“. Atpažinote?
– Snieguolė?! – negalėdama patikėti šūktelėjo Luiza.
– Luiza, paimk ir mane. Štai šitą knygą, – paprašė toji, rodydama į pavadinimą – „Perpasakotos brolių Grimų pasakos“.
Kai mergaitė jau rengėsi knygą pakeisti, vėl išniro smarkiai perpykęs Batuotas katinas:
– Snieguole, Luiza jau išsirinko! Drožk pas tuos savo šešis nykštukus.
– Jie septyni, o ne šeši! Ir nieko ji dar neišsirinko! – paraudusi iš pykčio sušuko Snieguolė.
Ir abu atsisuko į mergaitę, laukdami, ką ji pasakys.
Nelauktai netikėtai įvyko kai kas nepaprasta: iš knygų ėmė ropštis jų veikėjai: Pelenė, Raudonkepuraitė, Miegančio miško gražuolė ir Sultenė. Visas pulkas princesių!
– Luiza, pasiimk mus namo! – meldė jos viena paskui kitą.
– Man tereikia lovos, kad gaučiau trupučiuką pamiegoti, – nusižiovavo Miegančioji gražuolė.
– Nieko sau „trupučiuką“ – kokį šimtą metelių, – nusišaipė Batuotas katinas.
Tada prabilo Pelenė:
– Galėčiau išblizginti tavo namus, bet naktį man reikėtų vykti į puotą pilyje...
– Pas princą! – šūktelėjo visi vienu balsu.
– Pintinėje turiu luistelį pyrago ir butelaitį vyno. Gal kas norėtumėte? – pasiūlė Raudonkepuraitė.
Tada pabiro dar daugiau veikėjų: Bjaurusis ančiukas, Mergaitė su degtukais, Alavinis kareivėlis ir Šokėja.
– Luiza, gal ir mes galėtume eiti su tavimi? – paklausė Bjaurusis ančiukas, kuris buvo visai ne bjaurus. – Mes – Anderseno pasakų veikėjai.
– O ar pas tave namie nešalta? – parūpo Mergaitei su degtukais.
– Ak, jeigu tavo namuose būtų krosnis, mes įsitaisytume kur nors šalimais... – kone kartu ištarė Alavinis kareivėlis ir Šokėja.
Ir tada nelauktai netikėtai visiems priešais išdygo didžiulis pasišiaušęs aštriadantis vilkas.
– Piktasis vilkas!!!
– Vilke, kokie dideli tavo dantys! – iš įpročio sušuko Raudonkepuraitė.
– Aš tave apginsiu! – narsiai atstatė krūtinę Alavinis kareivėlis.
Kaip tik tada piktasis vilkas pražiojo savo milžiniškus nasrus ir… Visus suėdė? Ne. Jis tik nusižiovavo, nes buvo pavargęs, ir taikiai prabilo:
– Nusiraminkite. Aš tik noriu kai ką pasiūlyti. Luiza galėtų pasiimti knygą Snieguolė, o mes visi sulįstume į jos kuprinę. Juk ji tokia didžiulė – visi sutilptume.
Išties, gerai buvo jo sumanyta.
– Ar galima, Luiza? – drebėdama iš šalčio paklausė Mergaitė su degtukais.
– Žinoma! – atsakė ši ir atvėrė kuprinę.
Pasakų veikėjai išsirikiavo ir jau ruošėsi vienas paskui kitą nerti vidun.
– Pirmiausia princesės! – pareikalavo Pelenė.
Paskutinę akimirką pasirodė ir brazilų pasakų veikėjai: vienakojis Sasis, išdykėlis tamsiaodis Kaipora, plepioji skudurinukė Emilija, kvailas berniūkštis, mergaitė su geltonu rankinuku, paskui dar viena mergaitė, prisilipdžiusi sau ant kūno prosenelės portretą ir mažas, mėgstantis įsakinėti karalius. Visi jie irgi sulindo vidun.
Kuprinę vos buvo galima pakelti. Tie pasakų veikėjai tokie sunkūs! Luiza panoro namo pasiimti knygą Snieguolė, ir bibliotekininkė užrašė kortelėje jos pavadinimą.
Po kiek laiko mergaitė laiminga įžengė į namus, o jos mama pro atdaras duris šūktelėjo:
– Tu jau namie, brangioji?
– Taip, mes visi jau namie!

Siūlome skaityti

knyga

  • Tomas Dirgėla „Valerijonas ir Jonas gelbėja pasaulį“                                                                                                Tomas Dirgėla „Valerijonas ir Jonas gelbėja pasaulį“. TOMAS DIRGĖLA – populiariausias lietuvių vaikų rašytojas, kurio knygos leidžiamos pakartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai tiesiog eina iš proto dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir Tomas"! Rašytoją vaikai atpažįsta net gatvėje ir būtinai pasidomi būsimomis knygomis ar paprašo bendros nuotraukos. Skaityti daugiau
  • 1

Siūlyk knygą

Perskaitei labai įdomią ir gerą knygą, kuri paliko neišdildomą įspūdį? Nekantrauji pasidalinti mintimis apie tai su savo draugais, bendraklasiais, o gal su tėveliais ir mokytojais? Pasiūlyk šią knygą mūsų svetainės lankytojams! Parašyk apie ją taip, kad visi norėtų perskaityti. Gal tai bus tik keletas eilučių ar vienas sakinys su šauktuku, o gal puikus nedidelis aprašymas... Nesvarbu kiek teksto ir minčių sudėsi į pagiriamąjį žodį mėgstamai knygai, svarbu pasidalinti skaitymo džiaugsmu su kitais ir pratęsti knygos kelionę į kitas rankas. Be to, bus smagu susirasti bendraminčių, kurie galbūt tau pasiūlys kitą gerą knygą mūsų svetainėje. Rašyk vaikai@psvb.lt

Apsilankyk

   Apsilankyk

Kviečiame aplankyti Vaikų erdvėje (III a.) veikiančią Pasvalio miesto ir rajono mokyklų piešinių-plakatų piešimo konkurso „Renkuosi kvėpuoti laisvai“ dalyvių parodą, skirtą Tarptautinei nerūkymo dienai!

nerukyk.jpg1

nerukyk.jpg26

 

Sveikiname

2023 metų gimtadieniai!

1923 m. sausio 7 d. gimė rašytojas, pedagogas, trumpojo eilėraščio meistras Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius). Vaikams išleido per 30 eiliuotų knygų. Mirė 1985 m. rugsėjo 21 d.
1913 m. sausio 17 d. gimė prozininkas, 1935 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos laimėtojas Vytautas Tamulaitis. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje.

1933 m. sausio 26 d. gimė vienas žymiausių lietuvių vaikų poetų Martynas Vainilaitis. Dirbo Moksleivio, Genio, Žvaigždutės redakcijose, išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, eiliuotų pasakų ir poemų knygų.

1943 m. vasario 4 d. gimė poetas, dramaturgas, vertėjas, publicistas, daugelio premijų laureatas Sigitas Geda. Vaikams išleido pjesių rinkinį Dainuojantis ir šokantis mergaitės vieversėlis (1981), pasaką Pelytė Sidabrytė (2004) ir 12 eilėraščių knygų. 1953 m. kovo 3 d. gimė rašytojas Juozas Erlickas, rašantis poezijos, prozos ir dramos kūrinius.

1923 m. liepos 1 d. gimė poetas, vertėjas Kostas Kubilinskas. 1973 m. rugsėjo 19 d. gimė dailininkė, knygų iliustruoja ir paveikslėlių knygų kūrėja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Ieva Babilaitė.

1973 m. spalio 3 d. gimė dailininkė, knygų iliustruotoja ir rašytoja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Lina Žutautė. 2010 m. debiutavo autorine knyga Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas. Paveikslėlių knygos su Kake Make labai išpopuliarėjo.

1953 m. spalio 28 d. gimė pedagogė, rašytoja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Vilė Vėl (tikr. Vilija Dailidienė).

 

Tai įdomu

Įdomūs faktai apie knygas ir skaitymą

Atsargiai – vagys! Labiausiai vagiama knyga iš bibliotekų yra Gineso rekordų knyga!

Rekordų knyga. Gineso rekordų knyga yra pavadinta alaus įmonės savininko Arthur Guinness (1725–1803) vardu. 1954 metais išleista knyga greitai pradingo iš alaus barų, o viešam pardavimui ji pirmą kartą išleista 1955 metais.

Balandžio 23-oji. Tarptautinė knygos ir autorinių teisių diena švenčiama nuo 1995 –ųjų metų balandžio 23 dieną. Ši diena buvo pasirinkta, nes tai yra garsių rašytojų – Migelio de Servanteso ir Viljamo Šekspyro mirimo diena.

Rašomoji mašinėlė. Pirmoji knyga, kuri buvo išleista tekstus parašius nebe ranka, o rašomąja mašinėle, yra Marko Tveno „Tomo Sojerio nuotykiai“. Pirmą kartą knyga išleista 1876 metais.

Biblioteka – rekordininkė. Seniausia įkurta ir vis dar veikianti biblioteka yra Vatikano apaštalinė biblioteka. Jos pradininku laikomas penkioliktojo amžiaus viduryje valdęs popiežius Mikalojus V, kuris, beje, garsėjo kaip humanistas ir bibliofilas. Bibliotekos ištakos, manoma, siekia dar senesnius laikus.

J. K. Rowling knygą „Haris Poteris“ atmetė dvylika leidyklų, kol galiausiai išleisti sutiko „Bloomsbury“.

 Užuomarša. Ilgiausiai skaityta bibliotekoje išduota knyga yra Stephen Leacock „Sunshine Sketches of al Little Town“. Ji buvo surasta 1998 metais Kanadoje, o išduota… 1916 metais. Taigi, užmaršus skaitytojas ją „skaitė“ 82 metus.

Ech, nuobodu… Manoma, kad skaitytojas, pradėjęs skaityti naują knygą, vidutiniškai dėmesį praranda aštuonioliktame puslapyje.

Šaltinis: prieiga per internetą čia

Renginių akimirkos            renginiai

Kūryba

  • Piešiniai
  • Giedrės eilėraščiai
  • Hario eilėraščiai
  • Jokūbo eilėraščiai
  • Evos eilėraščiai

Keletas kūrybinių darbelių, kuriuos autoriai mums atsiuntė anksčiau, o piešiniai – iš paliktų bibliotekoje po parodų, padovanotų vaikų literatūros skyriui ar šiaip užsilikusių

Skaityti daugiau