Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Konferencija „Lietuvių prozos kelias: nuo Biliūno iki Granausko“

nuotr vinjPasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka didžiuojasi, galėdama pasiūlyti lietuvių literatūros populiarinimo renginius, kurių turinys apima nuo bendrojo iki akademinio lavinimo lygio. Toks renginys buvo literatūrinė konferencija „Lietuvių prozos kelias: nuo Biliūno iki Granausko“, įvykęs balandžio 30 d. Pranešimus tema „Jauno skaitytojo žvilgsnis į J. Biliūno, I. Šeiniaus, Vaižganto, R. Granausko kūrinius“ skaitė Pasvalio Petro Vileišio, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vaškų, Pumpėnų gimnazijų mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Regina Grubinskienė apžvelgė lietuvių prozos kelią nuo XX a. pradžios iki XX a. pabaigos. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jurga Bagdonienė supažindino konferencijos dalyvius su prozos kūriniais pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose ir jose numatytais nagrinėjimo aspektais.

Viešnios iš Vilniaus literatūros ir tautosakos instituto – filologijos mokslų daktarė docentė Gitana Vanagaitė skaitė pranešimą „Vaižganto asmenybės ir kūrybos dermė, arba apie „Dėdes ir dėdienes“. Literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Sprindytė – pranešimą „Ar rašytojo laikysena veikia jo tekstą?“ Renginį moderavo mokytoja Regina Grubinskienė ir bibliotekininkė Lijana Markevičienė. Konferencijoje dalyvavo gausus būrys kultūros darbuotojų, pedagogų, vyresniųjų klasių moksleivių, literatų, literatūros ir knygos gerbėjų.