Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Andersenas Vilties centre

P6120007Šiandien su edukacine programa, skirta Andersenui, keliavome į užimtumo centrą „Viltis“. Dalis centro lankytojų jau dalyvavo programoje Vaikų literatūros skyriuje, tačiau tik tie, kurie gali laisvai judėti ir neturi didelių psichosomatinių bei fizinių sutrikimų. Tie, kurie juda su neįgaliojo vežimėliais, patiria didelių sunkumų bendraujant ir dalyvaujant užsiėmimuose, neišsiverčia be centro personalo, artimųjų pagalbos, į biblioteką atvykti negalėjo. Bibliotekos patalpos nepritaikytos neįgaliesiems.

Bet mes su malonumu dalyvaujame edukacinėse išvykose, kurios duoda naują aplinką, naujų įspūdžių ir patirčių, kartais net pamėtėja naujų idėjų ir suteikia progą pabendrauti su kolegomis, partneriais, kitais žmonėmis, kurie dirba socialinį, švietimo, ugdymo ir mokymo darbą. Taigi antroji programos dalis su neįgaliaisiais vyko puikiai įrengtose centro patalpose. Kartu su padėjėjais programos dalyviai spalvino, karpė ir statė savo pasakų miestą.

Beje, užsiėmime dalyvavo ir neįgalieji, kurie jau buvo edukacinėje programoje bibliotekoje – jie pareiškė norą dar kartą „pastatyti“ po antrąjį savo namelį pasakų miesto gatvėje. Fotografuojant užsiėmimą, akis užkliuvo už pakabintų centro lankytojų piešinių. Viename iš jų – įspūdžiai iš bibliotekos projekto, skirto Europos dienai paminėti.

Visos akimirkos iš edukacinės programos „Vilties“ centre – nuotraukų galerijoje: