Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Seminaras „Žaidimai bibliotekoje“

interaktyvios gr

2019 m. lapkričio 27 d. bibliotekoje vyko projekto „Atradimai - tau po kojomis“ patirties keitimosi seminaras bibliotekininkams ir ikimokyklinio ugdymo specialistams „ŽAIDIMAI BIBLIOTEKOJE“. Sveikinimo žodį tarė bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.
Pranešimus skaitė:
„Žaidimų terapija: prasmingi žaidimai vaikams“ – Viktorija Grigorjeva, psichologė, šeimų konsultantė, pasakų dirbtuvių „Permainų vėjas“ įkūrėja.
„Vaikų ir jaunimo literatūros departamento edukacinės veiklos. Žaisloteka“ – Rūta Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros departamento Kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė.


„Kaip "žaisti" su bežodėmis knygomis? Skirtingų kultūrų bei patirčių sankirtos tarptautinėje IBBY bibliotekoje Lampedūzoje“ – Inga Mitunevičiūtė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus vadovė, literatūrologė.
„Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos projekto „Atradimai – tau po kojomis“ pirmieji rezultatai ir patirtys: žaisloteka, interaktyvios grindys vaikų edukacijai“ – Rita Baltrukienė, Pasvalio M. Katiliškio VB vyriausioji metodininkė, Lijana Markevičienė, Vartotojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė. „Interaktyvių grindų ir žaidimų panaudojimas edukaciniuose užsiėmimuose: patirtis ir praktinis užsiėmimas“ – Danguolė Garnienė, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė.


Per projektą buvo siekiama gerinti bibliotekos veiksmingumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingo amžiaus vaikus. Pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimą bibliotekoje, skatinti susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu. Žaismingomis, inovatyviomis priemonėmis skatinti vaikus judėti, mąstyti, atlikti individualias užduotis, kurti.

Nuotraukos: