Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

Sensoriniai skaitymai

sensoriniaiBibliotekoje galite išbandyti naują edukacinę programą „Sensoriniai skaitymai“, skirtą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
Bibliotekoje lankėsi vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, iš „Riešuto“ mokyklos. Jiems buvo vedamas sensorinių skaitymų edukacinis užsiėmimas, parengtas pagal Nicola Kinnear knygą „Kaip kiškis mokėsi drąsos“. Tai viena iš „Sensorinių skaitymų“ programos istorijų, sukurtų naudojantis metodine priemone „IŠLAISVINTI HEROJAI: sensoriniai skaitymai bibliotekoje“. Sensorinių skaitymų metu vaikai įtraukiami į istoriją, kartu atliekamos įvairios užduotys, žaidimai. Vaikai gausina savo žodyną, mokosi būti kartu su kitais vaikais, yra skatinamas jų kūrybiškumas.
Registruotis į užsiėmimus galite paskambinę į Vaikų erdvę tel. 8 659 06305.
Žemiau pateikta socialinė istorija, kurią peržiūrėję, vaikai gali iš anksto susipažinti su bibliotekos erdve ir užsiėmimų vedėjais: http://www.psvb.lt/.../Bibli.../bibliotekos_soc_istorija.pdf
Veikla organizuojama prisidedant prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimo.

Nuotraukos: