Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
              Vaikų erdvė

GGM2022 logo apvalus zalias
Seimas 2022-uosius paskelbė Gyvūnų gerovės metais, tai inspiravo šių metų parodos temą.
Jungtinė darbų paroda „Mano mažasis draugas“ – tai net 60 kūrinių, kurių fotografijos eksponuojamos ir bibliotekos Facebook profilyje. Kviečiame aplankyti!
Šiuos kūrinius piešė, klijavo, fotografavo vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji iš šešių Pasvalio rajono ugdymo ir užimtumo įstaigų, organizacijų ir pavieniai dalyviai. Nuotraukas jie siuntė atsiliepdami į parodos organizatorių paskelbtą kvietimą.
Parodos organizatoriai Pasvalio „Riešuto" mokykla ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka Jungtinę darbų parodą rengia jau 26 metus ir dėkoja visiems dalyviams.
Mylėkime gyvūnus ir rūpinkimės jais!


Kūrybinių darbų nuotraukas pristatė:
Pasvalio Riešuto Mokykla
Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“
Pasvalio „Svalios“ progimnazija
Pasvalio rajono Vaškų gimnazija